Search for dissertations about: "Martin Rehn"

Found 3 swedish dissertations containing the words Martin Rehn.

 1. 1. Experimental Colonic Obstruction and Anastomotic Healing

  Author : Martin Rehn; Kirurgi; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstruction; anastomosis; colon; wound healing; matrix metalloproteinases; collagen; MMP inhibition;

  Abstract : Colorectal cancer is one of the most common malignant diseases world-wide. Most patients can be diagnosed, staged and treated by surgery in an elective setting. However, about one fifth of the patients will have an emergency presentation and in most cases due to malignant obstruction of the left colon. READ MORE

 2. 2. Aspects of memory and representation in cortical computation

  Author : Martin Rehn; Anders Lansner; Örjan Ekeberg; Peter Földiák; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cerebral cortex; neural networks; attractor memory; sequence learning; biological vision; generative models; serial order; computational neuroscience; dynamical synapses; Computer science; Datalogi;

  Abstract : Denna avhandling i datalogi föreslår modeller för hur vissa beräkningsmässiga uppgifter kan utföras av hjärnbarken. Utgångspunkten är dels kända fakta om hur en area i hjärnbarken är uppbyggd och fungerar, dels etablerade modellklasser inom beräkningsneurobiologi, såsom attraktorminnen och system för gles kodning. READ MORE

 3. 3. Some computational aspects of attractor memory

  Author : Martin Rehn; Anders Lansner; Magnus Borga; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; attractor memory; cerebral cortex; neural networks; Datalogi; Computer science; Datalogi;

  Abstract : In this thesis I present novel mechanisms for certain computational capabilities of the cerebral cortex, building on the established notion of attractor memory. A sparse binary coding network for generating efficient representation of sensory input is presented. READ MORE