Advanced search

Showing result 1 - 5 of 50 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Automatic Quality Monitoring in GMA Welding using Signal Processing Methods

  University dissertation from Department of Production and Materials Engineering, LTH, Lund University

  Author : Stefan Adolfsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material technology; F; Signal Processing; Automatic Quality Monitoring; GMA welding; Materiallära; materialteknik;

  Abstract : An ongoing continuous process of automatization of the production lines is used in industry to reduce production costs. Automatization of quality control should be seen as part of a cost reduction process, as well as of quality control of the welding. READ MORE

 2. 2. Modelling of Granular Materials

  University dissertation from Department of Production and Materials Engineering, LTH, Lund University

  Author : Aylin Ahadi; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulic engineering; Civil engineering; materialteknik; Materiallära; Material technology; binary mixture model; simulations; material modelling; finite element; granular materials; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : The aim of this doctoral study is to develop and implement a material model for granular materials. The course of this work was concentrated upon a non-associated plasticity model with yield surface and the flow potential expressed in terms of the mean stress p and the third stress invariants I3. READ MORE

 3. 3. Studies of moisture and alkalinity in self-levelling flooring compounds

  University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Author : Anders Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; alkalinity; SLC; floor screed; moisture transport; self-levelling flooring compound; Material technology; diffusion coefficient; materialteknik; Materiallära; secondary emissions; sorption isotherm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har innemiljön och dess relation till hälsa rönt ett allt större intresse. En viktig aspekt i detta sammanhang har varit kopplingen mellan fukt i byggnader och hälsa. READ MORE

 4. 4. Macro-Geometric Defects, A numerical and experimental study of springback and surface defects

  University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Author : Alf Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation; Sheet-metal forming; Finite element analysis; Information exchange; Springback; Surface defects; Drawbead; Process analyse; Optimisation; materialteknik; Materiallära; Material technology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Idag har kravet på kortare ledtider i bilindustrin dramatiskt ökat behovet av effektivare utvecklingsmetoder vid varje steg i processutvecklingskedjan. För att minska de långa ledtiderna för framtagning av ett formningsverktyg har man introducerat Finita Element (FE) simulering av formningsprocessen. READ MORE

 5. 5. Fatigue behaviour of a nickel based superalloy

  University dissertation from Henrik Andersson, Materials Engineering, BOX 118, SE - 221 00 LUND, SWEDEN

  Author : Henrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; Bodner-Partom; Fatigue; High temperature;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Då en struktur utsätts för varierande belastning kan brott uppstå vid väsentligt lägre last än vad som hade orsakat brott vid konstant lastnivå. Fenomenet kallas utmattning och berör många traditionella ämnen. READ MORE