Search for dissertations about: "Mathematics teacher education"

Showing result 1 - 5 of 58 swedish dissertations containing the words Mathematics teacher education.

 1. 1. Approaching Mathematical Discourse Two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions

  University dissertation from Västerås : Mälardalens högskola

  Author : Andreas Ryve; Mälardalens högskola.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Didactics of Mathematics; Mathematics Education; Analytical approaches; Communication; Concept maps; Contextualization; Discourse; Engineering students; Higher Education; Intentional analysis; Methodological framworks; Problem solving; Prospective teachers; Student teachers; Teacher education; Theoretical frameworks; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Abstract : The driving force of conducting the two studies presented in this thesis is to examine ways that conceptual understanding and problem solving could be part of mathematics teaching, and through that, part of students' mathematical knowledge. The specific aims of the thesis are: 1) to characterize the classroom discourse of two, apparently similar, problem solving courses in teacher education and 2) to discuss the possibilities of developing two analytical approaches - the communicational approach to cognition and the dialogical approach - used for studying mathematical discourse. READ MORE

 2. 2. Improving Teaching, Improving Learning, Improving as a Teacher Mathematical Knowledge for Teaching as an Object of Learning

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Jorryt van Bommel; Karlstads universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical Knowledge for Teaching; Object of Learning; Learning Study; Variation theory; mathematics teacher education; Education; Pedagogik; Matematik; Mathematics;

  Abstract : This thesis concerns teaching in mathematics teacher education and is based on the implementation of a learning study at teacher training. The overall purpose was to investigate in what way teacher training could facilitate and improve student teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). READ MORE

 3. 3. Mathematics teachers' conceptions about equations

  University dissertation from Helsinki : University of Helsinki

  Author : Iiris Attorps; Högskolan i Gävle.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Abstract : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. READ MORE

 4. 4. Assessing mathematical creativity comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact

  University dissertation from Umeå : Matematik och matematisk statistik, Umeå universitet

  Author : Jesper Boesen; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical reasoning; creative reasoning; moderate high stake; teacher made tests; imitative reasoning; assessment; impact; influence; effect; mathematical competence; national tests;

  Abstract : Students’ use of superficial reasoning seems to be a main reason for learning difficulties in mathematics. It is therefore important to investigate the reasons for this use and the components that may affect students’ mathematical reasoning development. READ MORE

 5. 5. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE