Search for dissertations about: "Matthias Götberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Matthias Götberg.

  1. 1. Hypothermia as an adjunctive therapy in Acute Myocardial Infarction and Cardiogenic Shock

    University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

    Author : Matthias Götberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AMI; Cardiogenic Shock; CMR; Hypothermia;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärtinfarkt och dess komplikationer är den främsta orsaken till död i västvärlden. Vid en akut hjärtinfarkt stängs blodförsörjningen till en del av hjärtat av pga en blodpropp i ett av hjärtats kranskärl. READ MORE