Search for dissertations about: "Mattias Ljunggren"

Found 1 swedish dissertation containing the words Mattias Ljunggren.

  1. 1. Biological Production of Hydrogen and Methane: Process Evaluation and Design through Modeling

    Author : Mattias Ljunggren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biological hydrogen production; dark fermentation; photofermentation; process simulation; economic evaluation; gas upgrading; anaerobic digestion;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Globala klimatförändringar, nationell säkerhet och ekonomisk stabilitet är alla starka drivkrafter för utveckling av nya drivmedel. Två intressanta alternativ är vätgas och metangas producerade från förnyelsebara råvaror. READ MORE