Search for dissertations about: "Mean-field approximation"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the words Mean-field approximation.

 1. 1. Resource Allocation with Potts Mean Field Neural Network Techniques

  University dissertation from Sölvegatan 14 A, 223 62 Lund , Sweden

  Author : Martin Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Potts; combinatorial optimization; ANN; mean field; approximation; routing; unicast; multicast; airline crew; scheduling; ECG; NP-complete.; Matematik; Mathematics; algorithm; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Fysicumarkivet A:1998:Lagerholm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar komplexa optimerings problem med artificiella neuron nätverk (ANN) tekniker och diverse verktyg från den teoretiska fysiken. För många typer av komplexa optimerings problem kan den mänskliga hjärnan prestera ett snabbt och hyfsat bra svar. READ MORE

 2. 2. Correlated Electronic Structure of Materials Development and Application of Dynamical Mean Field Theory

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Patrik Thunström; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DFT; DMFT; correlation; entanglement; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Abstract : This thesis is dedicated to the development, implementation and application of a combination of Density Functional Theory and Dynamical Mean Field Theory. The resulting program is shown through several examples to be a powerful and flexible tool for calculating the electronic structure of strongly correlated materials. READ MORE

 3. 3. Variational Methods in Combinatorial Optimization and Phylogeny Reconstruction

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Henrik Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; annealing; variational; mean-field; phylogeny; constraint satisfaction; combinatorial optimization; maximum likelihood; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; quantum mechanics; classical mechanics; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2001:Jönsson; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Metoder utvecklade inom den statistiska fysiken har visat sig vara användbara även i andra forskningfält såsom datalogi, statistik, ekonomi och molekylärbiologi. I den här avhandlingen undersöks hur en variationell metod, utvecklad för statistisk fysik, kan användas när man löser kombinatoriska optimeringsproblem och när man försöker rekonstruera evolutionsträd. READ MORE

 4. 4. Unifying first-principles and model approaches for strongly correlated materials : Interplay between long- and short-range correlations

  University dissertation from Lund University

  Author : Fredrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-01]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; first-principle methods; strongly correlated materials; GW approximation; cRPA; random-phase approximation; dynamical mean-field theory; GW DMFT; downfolding;

  Abstract : Fysik handlar om att försöka förstå hur världen omkring oss fungerar utifrån vissa grundläggande principer. Fasta tillståndets fysik fokuserar på de fasta material vi har omkring oss. Dessa material har olika strukturer beroende på vilka grundämnen de är uppbyggda av och hur de har bildats. READ MORE

 5. 5. Non-axial deformations as a consequence of the mean-field approximation in metal clusters

  University dissertation from Lund University

  Author : Fredrik Frisk; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1994:Frisk;

  Abstract : Popular Abstract in English n/a.... READ MORE