Search for dissertations about: "Medical Radiation Physics"

Showing result 1 - 5 of 268 swedish dissertations containing the words Medical Radiation Physics.

 1. 1. MRI-Only Radiotherapy of Prostate Cancer. Development and Evaluation of Methods to Assess Fiducial Marker Detection, Geometric Accuracy and Dosimetric Integrity

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Christian Jamtheim Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate Cancer; Radiotherapy; MRI; MRI-only; MRI-only radiotherapy; Fiducial marker; Radiotherapy treatment;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Author : Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

  Abstract : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. READ MORE

 3. 3. Irradiation of members of the general public from radioactive caesium following the Chernobyl reactor accident. Field studies in a highly contaminated area in the Bryansk region, Russia

  University dissertation from Department of Radiation Physics, Lund university

  Author : Charlotte Thornberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; body burden; Effective dose; Cs-137; urinary excretion; Cs-134; biological half-time; Chernobyl; breast milk; Medicine human and vertebrates ; internal irradiation; external irradiation; TLD; Clinical physics; radiology; medical instrumentation; tomography; Medicin människa och djur ; Physics; Fysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bestrålning av allmänheten från radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan. Fältstudier i ett högkontaminerat område i Bryanskregionen i Ryssland. READ MORE

 4. 4. MRI evaluation and image processing in gel dosimetry. A study of selected MRI properties and image processing in 3D gel dosimetry

  University dissertation from Department of Radiation Physics, Lund university

  Author : Peter Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; image registering; multi-slice; slice profile; ferrous sulphate; polyacrylamide; 3D volume acquisition; RF field; B1 field; relaxation time; T1; T2; spin-echo; multi-spin-echo; stochastic noise; nonuniformity; SNR; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik; Physics; Fysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom sjukvården används strålning för att behandla cancer. Vid strålbehandling är det viktigt att man i förväg vet precis hur strålningen ska ges till patienten för att resultatet av behandlingen skall bli bra. READ MORE

 5. 5. MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: : Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification

  University dissertation from Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Author : Emelie Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; contrast agent; cerebral blood flow; cerebral blood volume; mean transit time; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI; magnetic susceptibility;

  Abstract : Perfusion eller genomblödning är termer som används för att beskriva blodflödet i kroppens allra minsta kärl. Information om perfusion kan vara av stor betydelse för att ställa diagnos vid vissa sjukdomar, eftersom blodet transporterar det syre och den näring som behövs för att upprättahålla vävnadens funktion i kroppen. READ MORE