Search for dissertations about: "Medicine human and vertebrates"

Showing result 1 - 5 of 200 swedish dissertations containing the words Medicine human and vertebrates.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  University dissertation from Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. READ MORE

 2. 2. Women, smoking and myocardial infarction

  University dissertation from Studentlitteratur AB

  Author : Ellis Janzon; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. READ MORE

 3. 3. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Helén Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Abstract : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. READ MORE

 4. 4. Smoking and airway disorders in an urban population -special references to gender and socioeconomic status

  University dissertation from Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Author : Marie Ekberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Andningsorganen; Respiratory system; gender; COPD; hospital admissions; lung cancer; Medicine human and vertebrates ; tobacco; socio-economic status; smoking; population-based; morbidity; mortality; epidemiologi; lung function; Medicin människa och djur ; women;

  Abstract : The Malmö Preventive Project, a preventive, case-finding programme for cardiovascular risk factors and alcohol abuse was created in 1974 at the Department of Preventive Medicine of Malmö University Hospital. Between 1974-1992, a total of 22 444 men (mean age 44 years range 27 - 61) and 10 902 women (mean age 50 years, range 28 - 58) attended the programme, with an overall attendance rate of 70% (range 64-78). READ MORE

 5. 5. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Roy Ehrnström; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Abstract : Nearly one million new cases of gastric cancer are diagnosed annually throughout the world. Even though the incidence has fallen dramatically in recent decades, this disease is still the second leading cause of cancer death in a global perspective. READ MORE