Search for dissertations about: "Meeme Utt"

Found 1 swedish dissertation containing the words Meeme Utt.

  1. 1. Helicobacter pylori cell surface interactions with glycosaminoglycans. Identification and characterisation of proteins binding to heparin/heparan sulphate

    University dissertation from Meeme Utt, MMDI, University of Lund, Sölvegatan 23, S-223 62 Lund, Sweden

    Author : Meeme Utt; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SELDI-TOF MS; bioinformatics; proteomics; immunoblotting; 2-DE; biosensor; heparan sulphate; heparin; binding; Helicobacter pylori; cell surface; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; bacteriology; Microbiology; mykologi; virologi; virology;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Helicobacter pylori är en bakterie som orsakar såväl magkatarr, magsår som magsäckscancer. H. pylori producerar olika virulensfaktorer såsom enzymet ureas, ett cell vakuolbildande toxin (VacA), andra cytotoxiska proteiner (cagA eller pathogenicity island-associated proteins), flageller och adhesiner. READ MORE