Search for dissertations about: "Mental health services"

Showing result 1 - 5 of 136 swedish dissertations containing the words Mental health services.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Henrika Jormfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. READ MORE

 2. 2. Health Promotion Intervention in Mental Health Services

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Petra Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Nursing; Questionnaire; Medicine human and vertebrates ; Health promotion; Phenomenographic.; Mental health services;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling var att definiera och utveckla begreppet hälsofrämjande i psykiatrisk vård samt att utveckla ett frågeformulär som syftar till att mäta patientens upplevelser av hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk vård. Deltagarna bestod av 12 patienter i studie I och 12 sjuksköterskor i studie II samt 135 patienter i studie III och IV, alla deltagare hade erfarenhet av psykiatrisk vård. READ MORE

 3. 3. Between love and fear - determinants of sexual behavior among Ugandan university students

  University dissertation from Social Medicine and Global Health

  Author : Anette Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV AIDS; youth; university students; sexual coercion; religion; Uganda; sexual behavior; sexual health; mental health; social capital;

  Abstract : Background: More than half of all new HIV infections in sub-Saharan African countries, including Uganda, occur among young people between the ages of 15 and 24, the most sexually active period of their lives. Understanding the contextual determinants of sexual behavior in this group is crucial in combating the pandemic. READ MORE

 4. 4. Shadows and light examining community mental health competence in North India

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kaaren Mathias; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Global mental health; Gender; Health determinants; India; Mental health competence; Social distance; Social exclusion; Caregiver; Depression; folkhälsa; Public health;

  Abstract : BackgroundGlobally, there is increasing emphasis on the importance of understanding the ways in which social inequality and injustice impact individual and community mental health. Set in the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, India, this thesis examines the complex relationships between individuals, communities and the social environment in relation to mental health. READ MORE

 5. 5. Health and Health Care Utilization among the Unemployed

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Annika Åhs; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; Unemployment; self-rated health; mental health; mortality; health care utilization; health promotion; Socialmedicin;

  Abstract : The number of persons who are not employed has increased in Sweden since the early 1990s. Unemployment has been found to influence health, especially when unemployment rates are low. The extent to which unemployment affects health when unemployment is high is less clear, and this needs to be further studied. READ MORE