Search for dissertations about: "Migration Period"

Showing result 1 - 5 of 154 swedish dissertations containing the words Migration Period.

 1. 1. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Klinthäll; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Return migration; immigrants; labour migration; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. READ MORE

 2. 2. Onward Migration The Transnational Trajectories of Iranians Leaving Sweden

  University dissertation from Uppsala : Department of Social and Economic Geography

  Author : Melissa Kelly; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Onward migration; Transnationalism; Iranian Diaspora; Mobility and Settlement; European Welfare State; Sweden; London; Highly Educated Migrants; EU mobility; Cosmopolitanism; Class and Culture; Life Course Research; Narrative Research;

  Abstract : Onward migration is an understudied process whereby people leave their country of origin, settle in a second country for a period of time, and then migrate on to a third country. This dissertation explores the transnational trajectories of one specific group of onward migrants. READ MORE

 3. 3. New motives for migration? On interregional mobility in the nordic context

  University dissertation from Umeå : Kulturgeografi

  Author : Emma Lundholm; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interregional migration; migration motives; migration outcomes; commuting; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Abstract : The subject of this thesis is migrants’ motives and the outcomes of interregional migration, as well as how the propensity for interregional migration has changed for different groups over the past three decades. The background consists of a discussion on the role of the labour market in long-distance migration decisions and a discussion on how social and economic change affect the context in which migration decisions are made. READ MORE

 4. 4. Migration in Prehistory : DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Author : Anna Linderholm; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Migration; ancient DNA; stable isotopes; δ13C; δ15N; δ34S; mtDNA; lactose tolerance; Neolithic; Pitted Ware culture; Funnel Beaker culture; Vikings; Öland; Rössberga; Birka; Björned; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Abstract : The main aim of this thesis is to show how scientific methods may be used to look at migration in prehistory on the basis of archaeological material. The individuals examined represent the period 4 000 BC to 1 000 AD and have their geographical origins in various parts of Sweden.Ancient DNA analysis is employed in three cases. READ MORE

 5. 5. Economics of Migration

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Peter Karpestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; Simulations; Remittances; Panel Data; Multiplier Effects; Migration; The Labor Market; Education; Informal and Formal Sectors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen innehåller fyra uppsatser som på ett eller annat sätt relaterar till befolkningsströmningar såsom dess ekonomiska konsekvenser och orsaker. I den första uppsatsen används en hushållsundersökning från Kina för att undersöka huruvida utbildning bidrar till att höja inkomsterna hos hushåll i jordbrukssektorn. READ MORE