Search for dissertations about: "Mikael Rosén"

Found 1 swedish dissertation containing the words Mikael Rosén.

  1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

    University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

    Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE