Search for dissertations about: "Milan hypertensive and normotensive strain of rats"

Found 2 swedish dissertations containing the words Milan hypertensive and normotensive strain of rats.

 1. 1. Salt-inducible kinase 1 : A novel regulator within a cell sodium-sensing network

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Karin Stenström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Na ; K -ATPase; -adducin; Milan hypertensive and normotensive strain of rats; hypertension; angiotensin II; cardiac hypertrophy; myocyte enhancer factor-2 and nuclear factor of activated T-cells;

  Abstract : Na+, K+-ATPase (NK) is expressed in all animal cells and plays a crucial role in cellular ion homeostasis. The NK activity is tightly regulated by specific signaling networks that must be well controlled in time and space (at the plasma membrane or in the intracellular compartments) to guarantee the specificity of the physiological response. READ MORE

 2. 2. Regulation of Tubuloglomerular Feedback by Macula densa-derived Nitric Oxide

  University dissertation from Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Author : Christian Thorup; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; nitric oxide; macula densa; tubuloglomerular feedback; glomerular filtration rate; renal hemodynamics; Kidney; hypertension; Fysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Senare års forskning har klart och entydigt pekat på njurens viktiga roll i utvecklingen av högt blodtryck. Det är mycket sannolikt att det föreligger flera av varandra oberoende mekanismer som förklarar uppkomsten av högt blodtryck, men det är möjligt att flera av dessa, på en organfysiologisk, cellfysiologisk eller genetisk nivå kan ha gemensamma patofysiologiska länkar. READ MORE