Search for dissertations about: "Miljöhistoria"

Found 3 swedish dissertations containing the word Miljöhistoria.

 1. 1. Views of Nature and Environmental Concern in Iceland

  Author : Þorvardur Árnason; Elfar Loftsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Views; Nature; Environmental; Concern; Ethics; Iceland; Miljöhistoria; Island; Naturuppfattning; Naturskydd; Historia; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Abstract : Environmental concern in contemporary societies is a complex phenomenon which is shaped and influenced by a host of different factors. One of the most important of these is the interplay between culture and nature that has taken place during the course of a nation’s history and the various ‛views of nature’ that such interplay has generated. READ MORE

 2. 2. A QUEST FOR ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY : Chicana/o Literary Experiences of Water (Mis)Management and Environmental Degradation in the US Southwest

  Author : María Isabel Perez-Ramos; Sverker Sörlin; Marco Armiero; Joni Adamson; Maria Herrera Sobek; KTH; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Environmental humanities; ecocriticism; environmental history; comparative literature; U.S. Southwest; Chicana o; subaltern literature; environmental justice; water; political ecology; postcoloniality; decoloniality.; Miljöhumaniora; ekokritik; miljöhistoria; litteraturhistoria; sydvästra USA; Chicana o; subaltern litteratur; miljörättvisa; vatten; politisk ekologi; postkolonialitet; dekolonialitet.; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Abstract : The U.S. Southwest is a semi-arid region affected by numerous environmental problems. Chicana/o communities have been directly affected by such problems, especially ever since the region was annexed from Mexico by the United States in the mid-nineteenth century. READ MORE

 3. 3. Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure

  Author : Niclas Svensson; Mats Eklund; Tomas Kåberger; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enviornmental management; railways; life cycle perspective; environmental pressures; material use; Miljöledning; järnvägar; livscykelperspektiv; miljöpåverkan; materialhantering; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att förbättra möjligheter till miljöledning av järnvägens infrastruktur genom att utveckla en metod för att rikta in ansträngningar på att minska miljöpåverkan från infrastrukturens produkter. Metodens används i ett byggprojekt och dess robusthet blir testad. READ MORE