Search for dissertations about: "Mo Segad"

Found 1 swedish dissertation containing the words Mo Segad.

  1. 1. Synchrotron X-ray Scattering and Monte Carlo Simulations of Structure and Forces in Silicate Nanoplatelet Dispersions

    University dissertation from Lund University, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Theoretical Chemistry

    Author : Mo Segad; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAXS; MC simulations; Swelling; Tactoids; EXAFS; DLS; Cryo-TEM; Nanoplatelets; MX80; Na Ca montmorillonite.;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Lera-vatten-systemet finns i stort sett överallt i vår omgivning. Syftet med denna avhandling är att identifiera och undersöka egenskaper hos leror som är av betydelse för deras inbördes växelverkan. READ MORE