Search for dissertations about: "Monica Hindsén"

Found 1 swedish dissertation containing the words Monica Hindsén.

  1. 1. Clinical and experimental studies in nickel allergy

    University dissertation from Department of Dermatology and Venereology, Lund University

    Author : Monica Hindsén; [1998]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nickel absorption; Nickel; allergic contact dermatitis; patch test reactivity; flare-up reactions; oral nickel provocation; previous contact dermatitis; hand eczema; atopy; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi;

    Abstract : Kliniska och experimentella studier av nickelallergi Nickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. READ MORE