Search for dissertations about: "Morallära"

Found 3 swedish dissertations containing the word Morallära.

 1. 1. Morality Beyond Humanity : Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics

  University dissertation from History of Science and Ideas

  Author : Monica Libell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Djurs etologi och psykologi; Animal ethology and psychology; Morallära; Moral science; Vetenskapshistoria; History of science; history of medicine; antivivisection; Schweitzer; Grysanowski; Schopenhauer; Germany; animal rights; animal ethics; animal welfare;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Författaren undersöker de djuretiska idéerna hos tre tyska tänkare: Arthur Schopenhauer, Ernst Grysanowski och Albert Schweitzer. Genom att placera in dem i deras intellektuella kontext, söker författaren undersöka de skilda dimensioner som innefattas i deras djuretik och svara på frågan hur man kan förstå deras åsikter utifrån deras specifika historiska kontext. READ MORE

 2. 2. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE

 3. 3. Moral Reality. A Defence of Moral Realism

  University dissertation from Department of Philosophy, Lund University

  Author : Caj Strandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; ideologi; kunskapsteori; metafysik; estetik; Morallära; Systematic philosophy; Moral science; Gilbert Harman.; Simon Blackburn; Michael Smith; J. L. Mackie; G. E. Moore; David Brink; Nicholas Sturgeon; moral explanation; argument from queerness; metaphysics; supervenience; fetishist argument; externalism; internalism; moral motivation; moral properties; open question argument; moral reason; moral disagreement; naturalism; reductionism; error-theory; Cornell realism; moral realism; non-cognitivism; meta-ethics; ethics; aesthetics;

  Abstract : The main aim of this thesis is to defend moral realism. In chapter 1, I argue that moral realism is best understood as the view that (1) moral sentences have truth-value (cognitivism), (2) there are moral properties that make some moral sentences true (success-theory), and (3) moral properties are not reducible to non-moral properties (non-reductionism). READ MORE