Search for dissertations about: "Mortality statistics"

Showing result 1 - 5 of 77 swedish dissertations containing the words Mortality statistics.

 1. 1. Mortality in transitional Vietnam

  Author : Dao Lan Huong; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cause of death; verbal autopsy; mortality; rural Vietnam; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Abstract : Understanding mortality patterns is an essential pre-requisite for guiding public health action and for supporting development of evidence-based policy. However, such information is not sufficiently available in Vietnam. READ MORE

 2. 2. Multiple Time Scales and Longitudinal Measurements in Event History Analysis

  University dissertation from Umeå : Statistik

  Author : Danardono; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Cox regression; multiple events; proportiona hazards; random effects; survival analysis; time-dependent covariates; time origin; Statistik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; Statistics; statistik;

  Abstract : A general time-to-event data analysis known as event history analysis is considered. The focus is on the analysis of time-to-event data using Cox's regression model when the time to the event may be measured from different origins giving several observable time scales and when longitudinal measurements are involved. READ MORE

 3. 3. Risk stratification in cardiac surgery: Algorithms and applications

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Johan Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Cardiac surgery; Statistics; Artificial neural networks; Resource utilization; Mortality; Risk factors; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inför hjärtkirurgi är bedömning av en patients individuella nytta av och risk vid en hjärtoperation en viktig komponent i utredningen inför operationen. En riskstratifiering innebär att patientens olika riskfaktorer (exempelvis sockersjuka, högt blodtryck, antal tidigare hjärtinfarkter, hjärtfunktion) vägs samman till en sannolikhets-bedömning av risken för en viss händelse (t. READ MORE

 4. 4. Generalized linear models with clustered data

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Henrik Holmberg; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; statistik;

  Abstract : In situations where a large data set is partitioned into many relatively small groups, and where the members within a group have some common unmeasured characteristics, the number of parameters requiring estimation tends to increase with sample size if a fixed effects model is applied. This fact causes the assumptions underlying asymptotic results to be violated. READ MORE

 5. 5. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Björn Albin; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; Gerontology; edidemiology; public health; longitudinal study; health care utilisation; causes of death; mortality; Sweden; transients and migrants; Gerontologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har under senare delen av 1900-talet påverkats och förändrats på grund av en ökad internationell migration. År 1950 var 2,8 % av den svenska befolkningen utrikesfödd; idag utgör de utrikesfödda 12,0 % av totalbefolkningen. READ MORE