Search for dissertations about: "Motorer"

Showing result 1 - 5 of 69 swedish dissertations containing the word Motorer.

 1. 1. Thermodynamic Simulation of HCCI Engine Systems

  University dissertation from Combustion Engines

  Author : Olof Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HAM; Turbine; Compressor; Turbocharger; Engine; Modeling; HCCI; Simulation; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar förutom en kort inledning, i huvudsak två delar: (1) Beskrivning av teorin bakom ett datorbaserat verktyg för simulering av termodynamiken i ett motorsystem, där främst motorer med Homogen Kompressionsantändning (Homogeneous Charge Compression Ignition, HCCI) avses. Med system avses förutom själva motorn, turboladdare, laddluftkylare, insug och avgas volymer (samlingsrör) m. READ MORE

 2. 2. Estimation of the In-Cylinder Air/Fuel Ratio of an Internal Combustion Engine by the Use of Pressure Sensors

  University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Author : Per Tunestål; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vakuumteknik; hydraulik; Maskinteknik; nonlinear; cylinder pressure; engine; least-squares; Mechanical engineering; estimation; hydraulics; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; vibrationer; akustik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Rätt förhållande mellan mängden bränsle och luft är viktigt i dagens förbränningsmotorer för att den katalytiska avgasreningen skall fungera. Motorer i serieproduktion mäter syrehalten i avgaserna för att få en uppfattning om blandningsförhållandet. READ MORE

 3. 3. Development and Application of Laser Diagnostics for Studies of Phenomena Related to IC Engine Combustion

  University dissertation from Greger Juhlin, Scania CV AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden

  Author : Greger Juhlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Motors and propulsion systems; framdrivningssystem; Motorer; Laser technology; Laserteknik; Fysicumarkivet A:2003:Juhlin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Olika laserbaserade mätmetoder för diagnostik av förbränningsmotorrelaterade fenomen har utvecklats och demonstrerats, såväl utanför som i motorer. Följande områden har studerats: -Inverkan av inhomogen bränsle-/luftblandning på cykel-till-cykelvariationer hos förbränningen i en otto-motor studerad genom laserinducerad fluorescens (LIF) på bränslet. READ MORE

 4. 4. Development of Multi-Dimensional Laser Techniques for In-situ Combustion Diagnostics

  University dissertation from KFS AB

  Author : Jenny Nygren; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnsotics; Visualisation; Laser technology; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; Combustion; Temperature; Fysicumarkivet A:2003:Nygren;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det har traditionellt sett varit mycket svårt att genomföra förbränningsstudier i motorer, men i och med laserns introduktion har nya möjligheter öppnats. Under de senaste 20 åren har lasern blivit ett allt viktigare hjälpmedel, och ett stort antal laser baserade mätmetoder har utvecklats. READ MORE

 5. 5. Homogeneous Ignition - Chemical Kinetic Studies for IC-Engine Applications

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Per Amnéus; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Skeletal mechanism; Mechanism reduction; n-heptane; iso-octane; formaldehyde; methane; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; Physics; Fysik; Detailed chemistry; Kinetic calculations; Engine knock; Homogeneous charge compression ignition; HCCI; Fysicumarkivet A:2002:Amnéus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Beräkningar med detaljerade kemiska reaktionssytem, med uppemot 1500 kemiska reaktioner, har utförts på HCCI-motorer, en experimentell motortyp som bygger på homogen kompressionsantändning. Resultaten jämfördes med experimentella mätningar och visade att beräkningar med god noggrannhet kan utföras, men att antändingsprocessen är mycket känslig för även små variationer i temperatur, bränsleblandning, och eventuella felaktigheter i reaktionsmekanismen. READ MORE