Search for dissertations about: "Motors and propulsion systems"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the words Motors and propulsion systems.

 1. 1. Thermodynamic Modelling and Performance of Combined Solid Oxide Fuel Cell and Gas Turbine Systems

  University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Author : Jens Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; Gases; fluid dynamics; plasmas; plasma; hydraulik; Maskinteknik; vibration and acoustic engineering; hydraulics; vacuum technology; Modelling; Mechanical engineering; Solid oxide fuel cell; Hybrid system; Gaser; fluiddynamik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fasoxidbränsleceller (eng. SOFC) är en keramisk bränslecellstyp som arbetar vid höga temperaturer. Genom att utnyttja energin hos avgaserna från en SOFC i en annan kraftvärmeprocess kan man erhålla ett s.k. READ MORE

 2. 2. Development and Application of Laser Techniques for Studying Fuel Dynamics and NO Formation in Engines

  University dissertation from Department of Combustion Physics, Lund University

  Author : Öivind Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Motors and propulsion systems; LIF; Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Fluorescence; Combustion; Pollutant; Nitric Oxide; Spray Combustion; DME; Laserteknik; Laser technology; Motorer; framdrivningssystem; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Andersson;

  Abstract : Development and application of some laser techniques for the study of engine combustion are presented. The investigations mainly cover two aspects: fuel dynamics and formation of NO. READ MORE

 3. 3. Thermodynamic Simulation of HCCI Engine Systems

  University dissertation from Combustion Engines

  Author : Olof Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HAM; Turbine; Compressor; Turbocharger; Engine; Modeling; HCCI; Simulation; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar förutom en kort inledning, i huvudsak två delar: (1) Beskrivning av teorin bakom ett datorbaserat verktyg för simulering av termodynamiken i ett motorsystem, där främst motorer med Homogen Kompressionsantändning (Homogeneous Charge Compression Ignition, HCCI) avses. Med system avses förutom själva motorn, turboladdare, laddluftkylare, insug och avgas volymer (samlingsrör) m. READ MORE

 4. 4. Combustion Engine Characterization and Development by Means of Laser Diagnostics

  University dissertation from Combustion Engines

  Author : Mattias Richter; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; framdrivningssystem; Laser technology; Laserteknik; plasma; fluiddynamik; Gaser; plasmas; Gases; fluid dynamics; Motorer; laser engine lif plif; Motors and propulsion systems; Fysicumarkivet A:2002:Richter;

  Abstract : Planar laser induced fluorescence (LIF) has been utilized for two-dimensional imaging in combustion environments. By using tracer LIF the fuel distribution prior to ignition has been monitored in a GDI-engine. READ MORE

 5. 5. HCCI Combustion - Engine Operation and Emission Characteristics

  University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Author : Magnus Christensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; framdrivningssystem; Motors and propulsion systems; efficiency; emissions; combustion; HCCI; engine;

  Abstract : The potential and limitations of the Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) engine concept has been experimentally investigated. The operation range, in terms of usable air/fuel ratio and engine load, and the emission characteristics have been studied. An 1. READ MORE