Search for dissertations about: "Nätmobbning"

Found 1 swedish dissertation containing the word Nätmobbning.

  1. 1. Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries

    University dissertation from Faculty of Culture and Society, Malmö University

    Author : Rebecka Cowen Forssell; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
    Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Cyberbullying; Nätmobbning;

    Abstract : Sverige liksom många andra länder genomgår en digitaliseringsprocess som påverkar hur vi tar oss an och förhåller oss till arbete. I arbetslivets digitalisering ingår även psykosociala aspekter som uppstår som en följd av ökad digital kommunikation. READ MORE