Search for dissertations about: "NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the words NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics.

 1. 1. Searches for Particle Dark Matter Dark stars, dark galaxies, dark halos and global supersymmetric fits

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Pat Scott; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dark matter; supersymmetry; gamma rays; dwarf galaxies; stellar evolution; cosmological perturbations; phase transitions; statistical techniques; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Formation and development of stars; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Stjärnors bildning och utveckling; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Högenergiastrofysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Abstract : The identity of dark matter is one of the key outstanding problems in both particle and astrophysics. In this thesis, I describe a number of complementary searches for particle dark matter. READ MORE

 2. 2. Laboratory and stellar spectroscopy of the complex ions Fe+, Mo+, Th+ and U+

  University dissertation from Hampus Nilsson, Lund University

  Author : Hampus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molybdenum; iron; thorium; uranium.; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; magnetic and optical properties; supraconductors; astrophysics; radiative lifetimes; oscillator strengths; term analysis; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; Fysicumarkivet A:2002:Nilsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Större delen av den kunskap vi har om Universum får vi genom att undersöka det ljus som olika kosmiska objekt sänder ut. Det synliga ljuset från en stjärna består av kontinuerlig strålning (Planckstrålning) vars färg ger ett mått på temperaturen av stjärnans yta på samma sätt som färgen hos upphettade metallföremål. READ MORE

 3. 3. X-ray variability in Galactic high-mass black hole binaries

  University dissertation from Lidingö : Xvanen

  Author : Magnus Axelsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Accretion; high-energy astrophysics; temporal variability; X-ray binaries; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik; astronomi; Astronomy;

  Abstract : The stars of the night sky can to the naked eye appear to be steady and unchanging, apart from the twinkling created by air moving in the atmosphere. However, when viewed in X-rays, the sky is far from constant, with detectable changes occurring on very short timescales.Black hole X-ray binaries are strong sources of X-rays. READ MORE

 4. 4. Investigating the potential of current and future neutrino detectors to identify the sources of the astrophysical neutrinos seen by IceCube

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Maryon Ahrens; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; fysik;

  Abstract : High energy neutrino astronomy aims to view the universe with a new messenger, the neutrino. This messenger provides another window onto the universe, complementing what we can learn from photons, cosmic rays, and gravitational waves. READ MORE

 5. 5. Measurements of High-Precision Atomic Data with Applications to Astrophysics and Cosmology

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Maria Aldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomic data; Ca; Cr; Fe; Mn; Mg; metal-poor stars; fine-structure constant; Fourier transform spectroscopy; nebulae; oscillator strengths; spectroscopy; wavelengths; Ti; Zn; Astronomy; Astronomi; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; rymdvetenskap; space research; cosmic chemistry; kosmisk kemi; branching fractions;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Undersökningar av astrofysikaliska spektra kräver noggranna atomära data, som t.ex. våglängder och övergångssannolikheter. Denna avhandling bidrar med atomära data av hög precision för astrofysikaliska och kosmologiska tillämpningar. READ MORE