Search for dissertations about: "NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics"

Showing result 1 - 5 of 94 swedish dissertations containing the words NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics.

 1. 1. Searches for Particle Dark Matter Dark stars, dark galaxies, dark halos and global supersymmetric fits

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Pat Scott; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dark matter; supersymmetry; gamma rays; dwarf galaxies; stellar evolution; cosmological perturbations; phase transitions; statistical techniques; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Formation and development of stars; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Stjärnors bildning och utveckling; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Högenergiastrofysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Abstract : The identity of dark matter is one of the key outstanding problems in both particle and astrophysics. In this thesis, I describe a number of complementary searches for particle dark matter. READ MORE

 2. 2. First Determination of the Electric Charge of the Top Quark and Studies of the Top Quark Pair Background to New Physics

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Per Hansson; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; experimental particle physics; particle physics; standard model tests; dzero; fermilab; tevatron; top quark; top physics; electric charge; atlas; cern; lhc; large hadron collider; supersymmetry; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Abstract : This thesis is concerned with experimental investigations of properties of the top quark and processes involving this particle. In the first part of the thesis, the first determination of the electric charge of the top quark is presented. READ MORE

 3. 3. Calibration of the ATLAS calorimeters and discovery potential for massive top quark resonances at the LHC

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Elin Bergeås Kuutmann; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; particle physics; the ATLAS experiment; the Large Hadron Collider; calorimeter; calorimetry; hadronic calibration; top quark; top quark pair resonances; search for physics beyond the Standard Model; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; fysik; Physics;

  Abstract : ATLAS is a multi-purpose detector which has recently started to take data at the LHC at CERN. This thesis describes the tests and calibrations of the central calorimeters of ATLAS and outlines a search for heavy top quark pair resonances. READ MORE

 4. 4. Potential for B-physics measurements with a fixed-target proton-collision experiment

  University dissertation from Department of Elementary Particle Physics, Lund University

  Author : Jenny Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; CP Violation; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; HERA-B; Fixed Target; kvantfältteori; B Physics; Monte Carlo Simulations; Fysicumarkivet A:1999:Ivarsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Partikelfysik och det vetenskapliga arvet Har du gått i en ljus vänlig skog om sommaren när vinden susar bland löven och små djur kilar omkring under gräset och solen skiner på din hud och kittlar din amygdala i det innersta av din hjärna? Har du någonsin reflekterat över naturens oändliga rikedom? Hur kan en värld vara uppbyggd som uppvisar en sådan komplexitet? Vill man beskriva den, måla av den eller dikta om den så kan man spendera en livstid utan att ändå lyckas fånga alla dess ansikten. I fysiken talar man om atomer, protoner och fundamentala krafter. READ MORE

 5. 5. Luminosity evaluation and fragmentation studies for the DELPHI experiment at LEP

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Christina Zacharatou Jarlskog; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; luminosity; hadronization; Z boson; strong coupling constant; Elementary particle physics; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; Fysicumarkivet A:2001:Jarlskog; LEP; DELPHI; kvantfältteori; Physics; Fysik;

  Abstract : The first subject addressed in this thesis is the contribution of the VSAT luminosity to the lineshape analysis, i.e. to the extraction of the mass and width of the Z0 boson from LEP1 DELPHI data. The VSAT detector has contributed to the lineshape parameter determination by providing a relative luminosity measurement of high accuracy. READ MORE