Search for dissertations about: "NIWL"

Found 2 swedish dissertations containing the word NIWL.

 1. 1. Learning in Collaboration Academics’ experiences in collaborative partnerships

  University dissertation from Lund : Lunds universitet. Pedagogiska institutionen

  Author : Jan Karlsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Abstract : Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. READ MORE

 2. 2. Evaluation of thermal comfort of head gear : a method to measure heat transfer characteristics

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Xiaoxiong Liu; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Abstract : This study was carried out within the research project "Thermal properties of protective helmets - improvement, validation and standardization of a measurement method" which was a continuation of a research project being carried out since 1992 at the Division of Industrial Ergonomics, Department of Human Work Sciences, Luleå University of Technology, Sweden, with co-operation of the Department of Ergonomics, National Institute for Working, Life (NIWL), Solna, Sweden. A method was developed for measuring the evaporative heat transfer properties of helmets, based on the results of a thorough literature survey. READ MORE