Search for dissertations about: "Nanowire"

Showing result 1 - 5 of 143 swedish dissertations containing the word Nanowire.

 1. 1. Nanowire Superinductors

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : David Niepce; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Disordered Superconductors; Superinductance; Superinductor; Resonator; Nanowire; TLS;

  Abstract : In this thesis, we demonstrate that a disordered superconductor with a high kinetic inductance can realize a low microwave loss, non-dissipative circuit element with an impedance greater than the quantum resistance (Rq = h/4e^2 = 6.5kΩ). READ MORE

 2. 2. III–V Nanowire Surfaces

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Martin Hjort; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; low energy electron microscopy; scanning tunneling spectroscopy; scanning tunneling microscopy; surface; III–V semiconductor materials; nanowire; photoemission electron microscopy; photoelectron spectroscopy; Fysicumarkivet A:2014:Hjort;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nanoteknologi handlar om att på ett kontrollerat sätt utnyttja strukturer med minst en dimension i nanometerområdet (i storleksordningen 1 till 100 miljondels millimeter). Nanostrukturer har använts under lång tid och redan under medeltiden användes guldpartiklar av varierande storlek för att tillverka infärgade glas. READ MORE

 3. 3. Electron Transport in Nanowire Quantum Devices

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Henrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Superconductivity; Spin-orbit coupling; the Kondo effect; the Zeeman effect; Quantum dots; Nanowire memories; Nanowire transistors; InSb; InAs; Nanowires; Electron transport; Andreev reflections; Nanowire RF-SET; Noise in nanowires;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen studeras de elektriska egenskaperna hos nanotrådar av halvledarmaterial. En halvledare är ett mellanting av en ledare och en isolator, där den elektriska ledningsförmågan kan styras både genom att förorena materialet med andra ämnen och genom att påverka materialet med ett elektriskt fält. READ MORE

 4. 4. Vertical III-V Nanowire MOSFETs

  University dissertation from Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Author : Olli-Pekka Kilpi; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nanowire; MOSFET; III-V; InGaAs; Vertical; Heterostructure; High frequency;

  Abstract : Vertical III-V nanowire MOSFETs are interesting candidates for future digital and analog applications. High electron velocity III-V materials allow fabrication of low power and high frequency MOSFETs. Vertical vapor-liquid-solid growth enables fabrication of axial and radial heterostructure nanowires. READ MORE

 5. 5. InAs Nanowire Devices and Circuits

  University dissertation from Electrical and Information Technology, Lund University

  Author : Kristofer Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Modelling; Circuit; Simulation; Ballistic; Capacitor; Transistor; RF; Band structure; III-V semiconductor; InAs; MOSFET; Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor; Nanowire; Amplifier;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedan introduktionen av transistorn och den integrerade kretsen har teknologin inom halvledarindustrin utvecklats i en mycket hög takt. Genom att bygga allt mindre och snabbare transistorer har en exponentiell förbättring av prestanda bibehållits sedan 1960-talet, ett fenomen känt som Moores Lag. READ MORE