Search for dissertations about: "Nematode-trapping"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word Nematode-trapping.

 1. 1. Evolutionary Genomics of Nematode-Trapping Fungi

  University dissertation from Lund University, Dept. of Biology

  Author : Tejashwari Meerupati; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; Comparative Genomics; Comparative Transcriptomics; Differential gene expression; Gene duplication; Parasitism; Protein family expansion.;

  Abstract : Nematode-trapping fungi are ubiquitous, soil-living organisms with the ability to infect and kill nematodes. These fungi have developed specialized infection structures for the capture of nematodes. READ MORE

 2. 2. Transcriptome Analyses of the Nematode-trapping Fungus Monacrosporium haptotylum

  University dissertation from Margareta Tholander Mikrobiologisk ekologi Ekologihuset Sölvegatan 37 223 62 Lund

  Author : Margareta Tholander; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Pathogenic fungi; Nematophagous fungi; Nematodes; Biological control; cDNA microarray; Transcriptome analysis; Nematode-trapping fungi; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Nematode-trapping fungi are soil living organisms with the ability to infect and kill nematodes. These fungi have developed specialized infection structures, traps for the capture of nematodes. To be able to identify genes in nematode-trapping fungi that are involved in the infection of nematodes cDNA microarrays were constructed. READ MORE

 3. 3. Genomic Diversity and Evolution of Parasitism in Nematode-trapping Fungi

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Dag Ahrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; nematode-trapping fungi; expressed sequence tags; functional genomics; bioinformatics; parasitism; Genomic diversity; Evolution; Ekologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Nematode-trapping fungi are soil-living organisms that have the ability to form infection structures, traps to capture nematodes. Many nematode species are parasites on plants and animals, which have resulted in an interest to use the nematode-trapping fungi as biological control agents. READ MORE

 4. 4. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. READ MORE

 5. 5. Ecology of nematophagous fungi in agricultural soils

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Lotta Persmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic farming; Fungistasis; Competition; Bacteria; Conidial traps; Rhizosphere; Seasonal variation; Distribution; Endoparasitic; Nematode; Nematode-trapping; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematofaga svampar förekommer inom många grupper i svampriket och har den gemensamma förmågan att döda nematoder (millimeterstora rundmaskar) och använda dem som näring. Vissa arter är obligata parasiter, medan andra är fakultativa saprofyter, vilket innebär att de förutom att parasitera nematoder lever av dött organiskt material. READ MORE