Search for dissertations about: "Niklas E. Johansson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Niklas E. Johansson.

 1. 1. Self-Service Recovery

  University dissertation from Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Author : Niklas E. Johansson; Karlstads universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; Information Systems; Informatik; Service recovery; self-service technology; self-service recovery; IT-enabler; value creation; Service recovery SR ; self-service technology SST ; self-service recovery SSR ;

  Abstract : Service recovery is about problems. What happens when customers experience problems? Well, sometimes customers complain to the one responsible for the service. Sometimes customers do not complain but instead tell somebody else about the problem, possibly leading to a bad reputation for the one responsible for the service. READ MORE

 2. 2. Measuring and modelling light scattering in paper

  University dissertation from Örnsköldsvik : Mid Sweden University

  Author : Niklas Johansson; Mittuniversitetet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; goniophotometry; anisotropy; angle resolved light scattering; reflectance measurements; turbid media;

  Abstract : Avhandlingen behandlar de teoretiska och praktiska aspekterna av att använda spektrala vinkelupplösta reflektansmätningar för optisk karakterisering av fiberbaserade material såsom papper och kartong. En spektral goniofotometer används för att mäta det reflekterade ljusets vinkelfördelning. READ MORE