Search for dissertations about: "Nils-Ove Månsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Nils-Ove Månsson.

  1. 1. Disability pension. Epidemiological and financial aspects

    University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

    Author : Nils-Ove Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic status; screening; risk factor; participation; occupation; obesity; health screening; financial costs; early retirement; disability pension; diagnoses; Alcohol; body mass index; teetotalism; underweight; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med förtidspensionering är att ge rätt till ekonomisk trygghet om arbetsförmågan skulle reduceras i förtid. Sedan sextiotalet har både totala antalet förtidspensionärer och antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kontinuerligt. Efter att 1993 ha kulminerat med över 62. READ MORE