Search for dissertations about: "Non-linear optics"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words Non-linear optics.

 1. 1. Non-linear mid-infrared laser techniques for combustion diagnostics

  Author : Anna-Lena Sahlberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Combustion diagnostics; non-linear; mid-infrared; degenerate four-wave mixing; laser-induced thermal grating spectroscopy; polarization spectroscopy;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Theoretical perspectives on ultrafast and non-linear spectroscopy

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Emil Vinas Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-07]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-linear optics; Ultrafast dynamics; Non-equilibrium Green s functions; Density functional theory; Multi-photon absorption; Second harmonic generation; Desorption dynamics; Auger decay; Charge-separation dynamics; Quantum Zeno effect; Fysicumarkivet A:2018:Vinas Boström;

  Abstract : Ljus kan användas till många saker, allt från att sända radiosignaler och skicka information i optiska fibrer, till att lysa upp hem och utvinna energi via solceller. Det ljus vi är mest vana vid som människor är ett intervall av våglängder mellan 400 och 700 nanometer (en nanometer är en miljarddels meter), som svarar mot alla synliga färger mellan rött och violett. READ MORE

 3. 3. Development and Application of Non-linear Mid-infrared Laser Spectroscopy for Combustion Diagnostics

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Author : Zhiwei Sun; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Degenerate four-wave mixing; Polarization spectroscopy; Mid-infrared; Non-linear laser spectroscopy; Laser diagnostics; Combustion; Flame; HITRAN; Concentration; Temperature; Fysicumarkivet A:2012:Sun;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandlings inriktar sig i huvudsak mot utveckling och tillämpning av två nyligen framtagna optiska tekniker för förbränningsstudier. Dessa tekniker kallas mid-infrared polarisationsspektroskopi (IRPS) samt degenererad fyrvågsmixning (IR-DFWM), vilka båda är baserade på infrarött ljus med en våglängd runt 3 mikrometer, samt att teknikernas signalrespons är ickelinjära. READ MORE

 4. 4. Development of dual-broadband rotational CARS for applied flame diagnostics

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Fredrik Vestin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Combustion Physics; molecular spectroscopy; Laser Diagnostics; CARS; non-linear optics; rotational Raman scattering;

  Abstract : The thesis work involved the further development of the dual-broadband rotational coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (DB-RCARS) approach to applied flame diagnostics. This included the development of new experimental approaches, of new theoretical rotational CARS models, and of new evaluation routines as well as exploration of the potential of DB-RCARS to provide reliable thermometric measurements and measurements of concentration under a variety of conditions common in combustion research. READ MORE

 5. 5. Environmental Monitoring by Multi-Spectral Lidar Techniques

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Petter Weibring; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-linear optics; fluorescence spectroscopy; scattering; multi-spectral imaging; Atom- och molekylärfysik; atmospheric pollution; Atomic and molecular physics; laser; remote sensing; lidar; DIAL; Fysicumarkivet A:2002:Weibring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I vår omgivning finns många gasformiga ämnen, vars egenskaper är sådana att de kan mätas med optiska metoder. Härvid kan man utnyttja det unika spektroskopiska fingeravtryck ämnena har. Det vill säga, att varje ämne absorberar ljus av olika färg (våglängd) på ett unikt sätt. READ MORE