Advanced search

Showing result 1 - 5 of 603 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Essays on Social Norms and Economic Change

  University dissertation from Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University

  Author : Karl Mcshane; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-04-12]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Norms; Gender norms; Executive recruitment; Generalized trust; Immigration; business incubators; Entrepreneurship; Social norms; gender norms; entrepreneurship; business incubators; immigration; generalized trust; social trust;

  Abstract : This dissertation consists of three empirical essays concerning social norms and their effect on economic outcomes. Each essays discusses a seperate subject. READ MORE

 2. 2. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Abstract : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. READ MORE

 3. 3. Behaving as a Christ‐Believer : A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Rikard Roitto; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ephesians; norms; behavior norms; morality; social identity; social identity theory; social cognition; attribution; cognitive science; New Testament exegesis; Efesierbrevet; normer; beteendenormer; moral; social identitet; social identitetsteori; social kognition; attribution; kognitionsvetenskap; Nya testamentets exegetik;

  Abstract : Denna studie bidrar till förståelsen av hur första århundradets Kristus-troende, särskilt de som delade Efesierbrevets föreställningar, upplevde relationen mellan social identitet som Kristus-troende och beteendenormer. För att förstå detta, används ett antal kognitionsvetenskapliga teorier i kombination med historiskkritiska metoder. READ MORE

 4. 4. Norms and Space. Understanding Public Space Regulation in the Tourist City

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Lucas Pizzolatto Konzen; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; public space; sociology of law; property; tourist city; ideological norms;

  Abstract : How are public spaces regulated in tourist cities? In this doctoral dissertation I seek to answer this question by exploring the intersections between urban tourism and public space regulation. I argue that public space regulation substantially differs from the tourist to the non-tourist zone. READ MORE

 5. 5. Empowerment and Private Law : Civil Impetus for Sustainable Development

  University dissertation from Jure

  Author : Staffan Michelson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11-09]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable development; resilience; empowerment; legal emopwerment; private law; civil rights; agenda 2030; SDGs; power of law; case study; societal change; sociology of law; norms; SDR norms; environment;

  Abstract : Avhandlingen redovisar en undersökning av samspelet mellan människor i samhällsliv, näringsliv och rättsprocesser, varigenom författaren kartlagt förutsättningarna för enskilda att aktivera civilrättsliga instrument i syfte att främja en utveckling i linje med normer som återspeglas i FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.The dissertation is the result of a study of private law viewed as a source of power for individuals to enhance values they favour. READ MORE