Search for dissertations about: "North-Rhine Westphalia"

Found 1 swedish dissertation containing the words North-Rhine Westphalia.

  1. 1. Change and Legitimation - Social Democratic Governments and Higher Education Policies in Sweden and Germany

    University dissertation from Ibidem-Verlag

    Author : Anett Schenk; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; North-Rhine Westphalia; Germany; Sweden; Social Democratic governments; actor-centered institutionalism; compensatory legitimation; legitimation; policies of higher education; systems of higher education; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling belyser reformer och åtgärder inom högskolesektorn (policies of higher education) som genomfördes av socialdemokratiska regeringar i Sverige och Tyskland, här speciellt i Nordrhein-Westfalen, från mitten av 1960-talet till och med år 2000. Utgångspunkten för avhandlingen var den omfattande litteraturen om förändringar inom europeiska högskolesystem. READ MORE