Search for dissertations about: "Nutrition"

Showing result 1 - 5 of 745 swedish dissertations containing the word Nutrition.

 1. 1. Berries in Prevention of Metabolic Disease – focus on obesity, diabetes and gut microbiota

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Lovisa Heyman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; type 2 diabetes; berries; low-grade inflammation; gut microbiota; hepatic steatosis; gene expression; DNA methylation; lingonberry; blackcurrant; bilberry; açai;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. READ MORE

 2. 2. Nutritional metabolomics: The search for dietary exposure variables

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Millie Rådjursöga; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolomics; nutrition; NMR; serum; urine; postprandial; dietary intake;

  Abstract : To establish associations and causation between diet and health, objective and reliable methods are needed to measure dietary exposure. Metabolomics provide an unbiased tool for exploring the modulation of the human metabolome in response to food intake. READ MORE

 3. 3. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

  University dissertation from Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Karin Berger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De flesta människor bibehåller en relativt konstant kroppsvikt genom livet trots att mängden mat och motion varierar från dag till dag. En konstant kroppsvikt betyder att energiintag (mat och dryck) och energiutgifter (värme och rörelse) i genomsnitt är lika stora, d.v.s. READ MORE

 4. 4. Wild vegetables and micronutrient nutrition Studies on the significance of wild vegetables in women's diets in Vietnam

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Britta M. Ogle; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Edible wild plants; gathered vegetables; Vietnam; micronutrients; rapid appraisal; dietary assessment; nutrition status; chemical analysis; food diversity; folate; medicinal foods; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Abstract : The principal aim has been to investigate the contemporary role and importance of edible wild plants in the diets of women in different agro-ecological regions of Vietnam. Field studies were undertaken in four villages in the Mekong Delta (MD) and the Central Highlands (CH) in 1995-1999. READ MORE

 5. 5. Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status

  University dissertation from Nutrition Epidemiology Research Group

  Author : Ulrika Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folate; B-vitamins; breast cancer; diet; epidemiology; nutrition; plasma; polymorphism; estrogen receptor α; estrogen receptor β; reproducibility; prospective;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Folat är ett B-vitamin som kan bidra till minskad risk för en rad sjukdomar, däribland en speciell form av blodbrist, ryggmärgsbråck hos nyfödda, hjärt- kärlsjukdom och vissa cancerformer. Folat förekommer framför allt i många vegetabiliska livsmedel. READ MORE