Search for dissertations about: "OSS development"

Showing result 1 - 5 of 179 swedish dissertations containing the words OSS development.

 1. 1. Passion for Participation The Importance of Creating Support for Motivation

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Carina Hallqvist; Mittuniversitetet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Abstract : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. READ MORE

 2. 2. Early events in T cell development

  University dissertation from Section for Immunology, Lund University

  Author : Karin Leandersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; pTalpha; gammadelta T cell; alphabeta T cell; development; thymus; thymocyte; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret är till för att bekämpa patogener såsom bakterier, virus, parasiter och svamp. Det kan också bekämpa cancerceller även om dessa har en förmåga att undkomma till slut. READ MORE

 3. 3. The cultured neuroretina: development, survival and transplantation

  University dissertation from Department of Ophthalmology, Lund University

  Author : Karl Engelsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; Ophtalmology; transplantation; development; culture; retina;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Näthinnan är den del av ögat som tar emot ljussignaler och omvandlar dem till elektriska signaler. Dessa signaler förs sedan vidare via synnerven till hjärnan för att man skall kunna erhålla en synupplevelse. READ MORE

 4. 4. Chemokines and Integrins in Lymphocyte Development and Localization

  University dissertation from Jan Marsal, Section fo Immunology, BMC I-13, 22184 Lund ([email protected])

  Author : Jan Marsal; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; serology; Immunology; homing; development; IEL; lymphocytes; chemokines; integrins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret, som även kan benämnas immunsystemet, kan betraktas som ett organ som är utspritt i hela kroppen istället för samlat på ett ställe. Immunsystemet består av ett stort antal vita blodkroppar som finns i blodet, ute i vävnaderna, samt samlade i lymfkörtlar och mjälten. READ MORE

 5. 5. Studies on chondrocyte integrins and mechanical signaling

  University dissertation from Jan Marsal, Section fo Immunology, BMC I-13, 22184 Lund ([email protected])

  Author : Karin Holmvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratology; Development biology; collagen; mechnaical stimulation; cartilage; development; chondrocyte; integrin; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brosk är en typ av vävnad som finns på många olika ställen i vår kropp. Karakteristiskt för brosk är att det är mycket hållfast samtidigt som det medger en hög grad av flexibilitet. Ledbrosket är det tunna brosklager som klär kortändarna på benen i skelettet. READ MORE