Search for dissertations about: "Obstetrics and Gynaecology"

Showing result 1 - 5 of 224 swedish dissertations containing the words Obstetrics and Gynaecology.

 1. 1. Direct and endothelium-linked serotonergic control of vascular tone in human uterine and umbilical arteries

  University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

  Author : Caroline Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; vascular smooth muscle; uterine artery human ; umbilical artery human ; serotonergic receptor; 5-HT; noradrenaline; endothelium; NPY; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodflödet i livmoder- och navelsträngsartärerna påverkar bl a faktorer såsom tillväxt av livmoderns slemhinna, vidhäftningen av ägget och fostertillväxt. Det har betydelse för dessa funktioner både vid normal graviditet och vid tillstånd såsom t ex, havandeskapsförgiftning och tillväxthämning hos fostret. READ MORE

 2. 2. Urban women applying for induced abortion. Studies of epidemiology, attitudes and emotional reactions

  University dissertation from Hanna Söderberg, Dep Obstetrics & Gynaecology, University Hospital-MAS, S-205 02 Malmö

  Author : Hanna Söderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; reproduction; sexuality; andrology; Obstetrics; gynaecology; Induced abortion; risk areas; continued pregnancy; socio-demographic differences; reasons for abortion; interview study; selection bias; emotional distress; repeat abortion; ethnic problems; use of an compliance with contraceptives; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Abort är ett av de vanligaste kriurgiska ingreppen i Sverige. 1989 var aborttalet för hela landet 21.5 per 1000 kvinnor i åldern 15-24 år. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har i många år haft det högsta aborttalen, vilka var för dessa 1989 28. READ MORE

 3. 3. Behavioral effects of female sex steroid hormones models of PMS and PMDD in Wistar rats

  University dissertation from Umaå : Department of Clinical Sciences, Division of Obstetrics and Gynecology

  Author : Magnus Löfgren; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PMS; PMDD; rats; progesterone; estradiol; behavior; individual response; stress interaction; tolerance; withdrawal; learning and memory; anxiety.; PHARMACY Biological research on drug dependence; FARMACI Biologisk beroendeforskning; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Endocrinology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Endokrinologi; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning; VETERINARY MEDICINE Obstetrics and gynaecology; VETERINÄRMEDICIN Obstetrik och gynekologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Abstract : Background Animal models can be used to mimic human conditions of psychopathology, and also as pre-clinical models to evaluate candidate drugs. With hormonal treatment it is possible to produce behavior in the rat which corresponds to the mental symptoms of pre-menstrual syndrome (PMS), and pre-menstrual dysphoric disorder (PMDD). READ MORE

 4. 4. Doppler Velocimetry in the Evaluation of Fetal Well-Being

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Mariusz Dubiel; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; perinatal outcome; physiology; fetus; Doppler velocimetry; Color Doppler Energy; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Ultrasound Doppler velocimetry was used to predict fetal well-being. The uterine artery blood velocimetry seemed to be a good predictor of perinatal outcome in high-risk pregnancies and a complement to umbilical artery velocimetry. The fetal middle cerebral artery blood velocimetry might be an early sign of fetal hypoxia. READ MORE

 5. 5. Gestational Diabetes, screening, diagnosis and prognosis

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Anders E Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; reproduction; sexualitet; Gestational diabetes; sexuality; screening; diagnosis; gynekologi; prognosis; Obstetrics; andrology; gynaecology; reproduktion; andrologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GD) är en sjukdom utan någon allmänt erkänd definition och vars prognos för kvinnan och hennes foster/barn är omdiskuterad. Därför har det från etisk synpunkt ifrågasatts om man verkligen ska försöka identifiera den. READ MORE