Search for dissertations about: "Offentliga sektorn"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words Offentliga sektorn.

 1. 1. Kommunernas roll i den offentliga sektorn

  University dissertation from Stockholm

  Author : Richard Murray; Stockholms universitet.; [1981]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Locked-in collaboration

  University dissertation from Göteborg : School of Public Administration, University of Gothenburg

  Author : Johanna Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentliga sektorn; Samarbete; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Vocational rehabilitation; Cooperation; Cooperativeness; Public administration; Sverige;

  Abstract : Collaboration, employed in defining a problem, finding a solution, and implementing it, has been proposed as a solution to a range of problems framed as wicked or complex. Collaboration can be justified based on instrumental, normative, and value-based reasoning. READ MORE

 3. 3. Limits of Tax Policy

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Åsa Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; government size; growth; benefit- reduction rate; Marginal effective tax rates; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den offentliga sektorn har vuxit drastiskt under det senaste århundradet och utgör idag en stor del av ekonomin i många västländer. Givet storleken på den offentliga sektorn och dess potentiella inflytande över såväl enskilda individer som samhälle är studier som dokumenterar effekterna av den offentliga sektorn värdefulla. READ MORE

 4. 4. Assessment of Application of Participatory Methods for Complex Adaptive Systems  in the Public Sector

  University dissertation from Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Maksims Kornevs; KTH.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; : participatory methods; complex adaptive system; public sector; change process; assessment; participativa metoder; komplext adaptivt system; offentlig sektor; förändringsprocess; bedömning;

  Abstract : The provision of services by the public sector is the result of a complex adaptive system at work, and involves a large number of stakeholders from different institutions and organisations. In the era of rapid change in requirements and expectations from the public sector, the management of change processes asks for the involvement of many stakeholders from different layers and positions. READ MORE

 5. 5. Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

  University dissertation from Östersund : Mid Sweden University

  Author : Klas Palm; Mittuniversitetet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; Customer value; Organizational ambidexterity; Exploration and Exploitation; Leadership in the public sector; New Public Management.; Innovation; Kundvärde; Organisatorisk simultankapacitet; Exploration och Explotation; Ledarskap i offentlig sektor; New Public Management.;

  Abstract : Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas. Nya utmaningar och nya möjligheter dyker hela tiden upp. Som tur är har människan en fantastisk förmåga att anpassa sig och finna nya lösningar i nya situationer, d.v. READ MORE