Search for dissertations about: "Ola Flodén"

Found 2 swedish dissertations containing the words Ola Flodén.

 1. 1. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  Author : Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Abstract : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. READ MORE

 2. 2. Vibrations in lightweight structures - Efficiency and reduction of numerical models

  Author : Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Multi-storey wood buildings have been increasing in popularity since a century-old ban on the construction of such buildings was lifted in 1994. Compared to conventional concrete structures, it is more difficult to build lightweight structures in such a way that noise and disturbing vibrations is avoided. READ MORE