Search for dissertations about: "Ola Knutsson"

Found 3 swedish dissertations containing the words Ola Knutsson.

 1. 1. Automatic Proofreading of Swedish text

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Ola Knutsson; KTH.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; grammar-checking; error detection rule; language evaluation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Abstract : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. READ MORE

 3. 3. Upper Secondary Teachers as Designers of Technology Use for Learning

  University dissertation from Stockholm University

  Author : Elisabeth Rolf; Robert Ramberg; Ola Knutsson; Åke Walldius; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design patterns; design for learning; digital competence; pedagogy; technology in education; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Abstract : The use of technology in education is by policymakers expected to expand, and efforts are laid out by the research community to support such a development. This thesis will explore how the introduction of design patterns in upper secondary education may contribute to an extended use of technology by applying the Educational Design Research (EDR) methodology. READ MORE