Search for dissertations about: "Olivier Keech"

Found 1 swedish dissertation containing the words Olivier Keech.

  1. 1. From green to yellow a leaf story

    University dissertation from Umeå : Umeå Plant Science Centre

    Author : Olivier Keech; Umeå universitet.; [2007]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis thaliana; chloroplasts; cytoskeleton; darkness; metabolism; microscopy; mitochondria; microtubules; senescence; system redox; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi;

    Abstract : När ett blad gulnar genomgår det både morfologiska och metaboliska förändringar. Denna process benämns senescence och en förbättrad förståelse av dess mekanismer är viktiga både ur ett grundvetenskapligt perspektiv och för potentiella bioteknologiska applikationer. READ MORE