Search for dissertations about: "Olle Sjöström"

Found 2 swedish dissertations containing the words Olle Sjöström.

 1. 1. Svensk samhällsstatistik : etik, policy och planering : några synsätt på samhällsstatistikens problem och funktion, skiss av ett forskningsprogram, förslag till utveckling av den statistiska redovisningen samt exemplifieringar

  University dissertation from Stockholm : Akademilitt

  Author : Olle Sjöström; Stockholms universitet.; [1980]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Risk and survival for colorectal cancer in northern Sweden sociodemographic factors and surveillance programs

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Olle Sjöström; Umeå universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Risk factors; Cancer epidemiology; Endoscopy general; Health economy; Cancer prevention; Hereditary colorectal; Surveillance colonoscopy; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi; Genetics; genetik; Surgery; kirurgi; Oncology; onkologi;

  Abstract : BackgroundColorectal cancer (CRC) – i.e., cancer in the colon or rectum – is one of the most common cancers both globally and in Sweden. The risk for CRC is mainly related to age, heredity, and life-style risk factors. READ MORE