Search for dissertations about: "Optimal Control"

Showing result 1 - 5 of 791 swedish dissertations containing the words Optimal Control.

 1. 1. Event-Based Control and Estimation with Stochastic Disturbances

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Toivo Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; event-based control; stochastic control; event-based estimation; control over networks; quantized measurements; sporadic control; embedded control;

  Abstract : This thesis deals with event-based control and estimation strategies, motivated by certain bottlenecks in the control loop. Two kinds of implementation constraints are considered: closing one or several control loops over a data network, and sensors that report measurements only as intervals (e.g. with quantization). READ MORE

 2. 2. Piecewise Linear Control Systems

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Piecewise quadratic functions; Linear matrix inequalities; Convex optimization; Optimal control; Performance analysis; Piecewise linear Lyapunov functions; Piecewise quadratic Lyapunov functions; Quadratic stability; Lyapunov stability; Piecewise linear systems; Nonlinear systems; Fuzzy systems; Hybrid systems.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : This thesis treats analysis and design of piecewise linear control systems. Piecewise linear systems capture many of the most common nonlinearities in engineering systems, and they can also be used for approximation of other nonlinear systems. READ MORE

 3. 3. Stochastic Event-Based Control and Estimation

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Toivo Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; event-based control; event-based estimation; sporadic control; stochastic control; stochastic hybrid systems; sum-of-squares methods; control over networks; quantized measurements;

  Abstract : Digital controllers are traditionally implemented using periodic sampling, computation, and actuation events. As more control systems are implemented to share limited network and CPU bandwidth with other tasks, it is becoming increasingly attractive to use some form of event-based control instead, where precious events are used only when needed. READ MORE

 4. 4. Optimal Decisions with Limited Information

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Ather Gattami; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; systems; numerical analysis; Computer science; Convex Optimization; Graph Theory; Team Decision Theory; Game Theory; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar statiska och dynamiska lagbeslutsproblem i både stokastiska och deterministiska ramverk. Lagproblemet är ett kooperativt spel, där ett antal spelare utgör ett lag som försöker optimera en given kostnad inducerad av omvärldens osäkerhet. READ MORE

 5. 5. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. READ MORE