Search for dissertations about: "Ordovician"

Showing result 1 - 5 of 35 swedish dissertations containing the word Ordovician.

 1. 1. Cambro-Ordovician microorganisms: acritarchs and endoliths

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för geovetenskaper

  Author : Martin Stockfors; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Cambrian; Ordovician; acritarch; endolith; Kolguev Island; North Greenland; Stratigraphy; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap;

  Abstract : Organic-walled microfossils are abundant and taxonomically diverse in Cambrian-Ordovician strata; some are important for biostratigraphy and for the correlation of geological successions. New assemblages of Cambrian-Ordovician acritarchs from Kolguev Island, Arctic Russia and Middle Cambrian ichnofossils of endoliths from Peary Land, North Greenland are studied. READ MORE

 2. 2. Early–Middle Ordovician biotic and sedimentary dynamics in the Baltoscandian paleobasin

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Anders Lindskog; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ordovician; ‘orthoceratite limestone’; carbonate sedimentology; microfacies; paleoecology; paleoenvironment; paleontology; Baltoscandia;

  Abstract : Baltoskandien utgör en del av paleokontinenten Baltica, vilken mestadels var täckt av ett grunt epeiriskt hav under den ordoviciska tidsperioden (ca 485,5–444 Ma). Detta uråldriga hav efterlämnade en tunn lagerföljd av sedimentära bergarter. READ MORE

 3. 3. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Peter Dahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling behandlar de 450-440 miljoner år gamla marina sediment som idag påträffas i form av deformerade och uppveckade sedimentära bergarter vid randen av den svenska fjällkedjan i Jämtland. Målet med studien har varit att kartlägga och tolka hur, och i vilken utsträckning, lokala och globala händelser påverkat de depositionsmiljöer som sedimenten avlagrats i. READ MORE

 4. 4. Middle and Upper Ordovician graptolites, trilobites, and biostratigraphy of Scania and Jämtland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Christian Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Scania Skåne ; Upper Ordovician; Middle Ordovician; palaeoecology; biostratigraphy; lithostratigraphy; Graptolites; trilobites; Geologi; fysisk geografi; Palaeontology; Paleontologi;

  Abstract : Graptolites and some trilobites from Middle–Upper Ordovician siliciclastic and calcareous rocks in Scania (Skåne), southern Sweden, and Jämtland, central Sweden, are described and discussed. Their stratigraphic distribution is discussed on the basis of new and old collections from outcrops and drill cores. READ MORE

 5. 5. Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland and the equivalent Killeröd Formation in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Kristina Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Skåne; Upper Ordovician; Middle Ordovician; Killeröd Formation; Andersön Shale Formation; ontogeny; biostratigraphy; Trilobita; taxonomy; trilobite associations; Systematic zoology; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Development biology; growth animal ; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi;

  Abstract : Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland, central Sweden, and the Middle Ordovician Killeröd Formation in Skåne (Scania), southern Sweden, are revised and discussed. These formations have several genera and a few species in common, e.g. READ MORE