Search for dissertations about: "Organic cation transporter 1"

Found 2 swedish dissertations containing the words Organic cation transporter 1.

 1. 1. In vitro and in silico prediction of drug-drug interactions with transport proteins

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Gustav Ahlin; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Solute carrier; SLC transporter; OCT1; Organic cation transporter 1; SLC22A1; OATP1B1; SLCO1B1; Organic anion transporting peptide 1B1; Drug transport; Active transport; Genetic polymorphism; Cell lines; Gene expression; Multivariate data analysis; OPLS; PHARMACY Pharmaceutics; FARMACI Galenisk farmaci; PHARMACY Biopharmacy; FARMACI Biofarmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics; Biopharmaceutics; biofarmaci;

  Abstract : Drug transport across cells and cell membranes in the human body is crucial for the pharmacological effect of drugs. Active transport governed by transport proteins plays an important role in this process. A vast number of transport proteins with a wide tissue distribution have been identified during the last 15 years. READ MORE

 2. 2. Monoamine transporters in female human reproduction

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Barbara Bottalico; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PMAT; VMAT2; OCT; NET; in-situ hybridization histochemistry; decidualization; human endometrium; placenta; Medicine human and vertebrates ; Monoamine transporters; preeclampsia; histamine; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Monoaminer Adrenalin, noradrenalin, dopamine, serotonin och histamin är samtliga monoaminer som fungerar som signalsubstanser och hormoner. Monoaminer är viktiga i många fysiologiska processer och obalans i deras nivåer ger ett brett spektrum av störningar. READ MORE