Search for dissertations about: "Organic farming"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words Organic farming.

 1. 1. Sensory Quality and Consumer Perception of Wheat Bread Towards Sustainable Production and Consumption. Effects of Farming System, Year, Technology, Information and Values

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Iwona Kihlberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; Product quality; Production quality; Sustainability; Organic farming; Wheat; Organic Food; Bread; Milling; Breadmaking; Sensory analysis; Consumers; Information; Values; Food acceptance; Hushållsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Abstract : In order to study the effect of production systems aimed at sustainability on product quality and of sensory and non-sensory factors on product acceptance – the effect of farming system, year, milling and baking techniques on the sensory qualities of wheat bread as a model product was investigated using a descriptive test, and the effect of information and values on liking of bread using consumer tests.Whole wheat and white breads were baked with wheat grown in six lots in established conventional and organic farming systems in field trails, in two subsequent years for the white bread. READ MORE

 2. 2. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. READ MORE

 3. 3. Building farm resilience : prospects and challenges for organic farming

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Rebecka Milestad; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. On the importance of farmland as stopover habitat for migrating birds

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Juliana Dänhardt; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; conservation; bird migration; agriculture; stopover ecology; Golden plover; Pluvialis apricaria; landscape heterogeneity; organic farming; food availability; earthworms;

  Abstract : Agricultural intensification has led to dramatic population declines among many farmland bird species. Negative effects of intensive farming in terms of decreased local habitat quality or structural simplification of farmland landscapes have reduced both reproductive outcome and winter survival of many species. READ MORE

 5. 5. Ecology of nematophagous fungi in agricultural soils

  University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

  Author : Lotta Persmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic farming; Fungistasis; Competition; Bacteria; Conidial traps; Rhizosphere; Seasonal variation; Distribution; Endoparasitic; Nematode; Nematode-trapping; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematofaga svampar förekommer inom många grupper i svampriket och har den gemensamma förmågan att döda nematoder (millimeterstora rundmaskar) och använda dem som näring. Vissa arter är obligata parasiter, medan andra är fakultativa saprofyter, vilket innebär att de förutom att parasitera nematoder lever av dött organiskt material. READ MORE