Search for dissertations about: "Organizational design"

Showing result 1 - 5 of 233 swedish dissertations containing the words Organizational design.

 1. 1. Beyond the Product – Enabling design services in small and medium sized enterprises

  Author : Magnus Eneberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service dominant logic; Small and medium sized enterprises; Activity theory; Organizational change; Organizational learning; Design management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många industridesignkonsultföretag har som ambition att anta en strategisk roll i sina kundföretag. Design ses i detta sammanhang som ett viktigt konkurrensmedel med en kreativ process som stödjer en innovationsdriven verksamhet. READ MORE

 2. 2. Human Centred Design for Maritime Safety: A User Perspective on the Benefits and Success Factors of User Participation in the Design of Ships and Ship Systems

  Author : Nicole Almeida Costa; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domain knowledge; co-design; design decisions; participatory design; maritime safety.; sociotechnical systems; integration; participatory ergonomics; user centred design;

  Abstract : For over six decades, Human Centred Design (HCD) has been considered a desired design approach for the implementation of Human Factors/Ergonomics (HF/E) knowledge and methods for understanding the needs of the end-users. Although other comparable frameworks exist, they can be seen as subcategories or as tools for HCD, as HCD is considered by some as an overarching approach. READ MORE

 3. 3. Building Design Capability in the Public Sector Expanding the Horizons of Development

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lisa Malmberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design capability; organizational learning; absorptive capacity; public sector;

  Abstract : Public sector organizations are in need of new approaches to development and innovation. There is a need to develop a capability to better understand priorities, needs and wishes of public sector service users and become more proactive, in order to meet the demands on keeping costs down and quality high. READ MORE

 4. 4. Micro-Foundations of Organizational Adaptation A Field Study in the Evolution of Product Development Capabilities in a Design Firm

  University dissertation from Jönköping : Jönköping International Business School

  Author : Carlo Salvato; Högskolan i Jönköping.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational adaption; Organizational evolution; Organizational replicators; Organizational routines; Firm competences; Dynamic capabilities; Organizational learning; New product development; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : The aim of this dissertation is to improve knowledge of how organizations adapt to their dynamic environments, by developing a detailed understanding of the configuration and evolution of organizational replicators.Among open questions in the literature on organizational adaptation, I have explored the following: How can the structure of organizational replicators and the nature of their components be realistically described? How do different organizational replicators interact with each other at different levels within and across organizational boundaries? How do replicators evolve? Why do firms need dynamic capabilities?I’ve addressed these questions by means of an embedded, longitudinal field study of Alessi, an Italian firm founded in 1921, active in the development and production of hundreds of design household products. READ MORE

 5. 5. Template-Based Design Analysis An Alternative Approach for the Engineering Designer to Perform Computer-Based Design Analysis

  University dissertation from Lund : Division of Machine Design, Department of Design Sciences Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Author : Håkan Petersson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer-Based Design Analysis; Engineering Design process; Template; and Template-Based Design Analysis; Datorbaserad konstruktionsanalys; Konstruktionsprocess; undersökning; beräkningsstöd samt minskade ledtider; MallBaserad KonstruktionsAnalys;

  Abstract : Vid framtagning av nya produkter måste man utgå ifrån de behov som den blivande kunden ställer i form av krav och önskemål på produkten för att den ska vara intressant att inhandla och använda. För att säkerställa att den blivande produkten har de egenskaper som efterfrågas, används idag omfattande simuleringar av den blivande produktens egenskaper. READ MORE