Search for dissertations about: "Organometallic complexes"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the words Organometallic complexes.

 1. 1. Organometallic complexes with antimalarial properties

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Lotta Glans; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioorganometallic chemistry; Chloroquine; Antimalarial; Drug resistance; Organometallic; Arene;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Malaria är en allvarlig febersjukdom som varje år drabbar nästan 250 miljoner människor. Sjukdomen är mycket utbredd inom tropiska och subtropiska delar av världen och världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att strax under en miljon människor, majoriteten av dem barn, dör av malaria varje år. READ MORE

 2. 2. BIOACTIVE ORGANOMETALLIC COMPOUNDS

  University dissertation from Haris Bjelosevic, Organic Chemistry, Lund University

  Author : Haris Bjelosevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biological; kinetic; gold; platinum; bioactive; phosphine; ruthenocene; Ferrocene;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intresset för metallbaserade läkemedel har växt stadigt de senaste årtionden. Kemins utveckling ger oss hela tiden mer förståelse och bättre verktyg för studier av olika metallkomplex och deras biologiska verkning. READ MORE

 3. 3. Chemistry of Carbon Nanostructures Functionalization of Carbon Nanotubes and Synthesis of Organometallic Fullerene Derivatives

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Claes-Henrik Andersson; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon nanotubes; Fullerenes; Purification; Functionalization; Organometallic complexes; Chemistry with specialization in Organic Chemistry; Kemi med inriktning mot organisk kemi;

  Abstract : This thesis is based on two main parts. The first part concerns purification and functionalization of carbon nanotubes (papers I-III), and the second part is related to the synthesis of organometallic fullerene derivatives (papers IV-VII):Two oxidative methods involving aqueous nitric acid were compared with respect to their capability to introduce carboxylic groups into single walled carbon nanotubes, and several literature methods for esterification and amidation of these groups have been evaluated with focus on efficiency and reproducibility in forming covalently functionalized products soluble in organic media. READ MORE

 4. 4. Nickel and iridium pincer complexes with saturated frameworks - synthesis and reactivity

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Klara Jonasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PCP complexes; aliphatic pincer ligands; coordination; cyclometallation; iridium; nickel; organometallic synthesis; CO2 activation; catalysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Enkla kolväten och koldioxid är kemiskt stabila föreningar med mycket låg reaktivitet. På grund av en god råvarutillgång finns ett stort intresse för aktivering och omvandling av dessa föreningar till mer förädlade eller användbara produkter. READ MORE

 5. 5. Activation of CO2 by Palladium Complexes Bearing Tridentate PCP Ligands

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Kinetics; Insertion reactions; PCP ligands; CO2 activation; Palladium II complexes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen berör aktivering av koldioxid genom inskjutningsreaktioner i palladium-kol bindningar. Detta har gjorts med komplexen (PCP)PdMe och (PCP)PdCH2CHCH2. Dessa komplex har också använts i katalytisk karboxylering of ZnMe2och tributylallyltenn. Pga. READ MORE