Search for dissertations about: "Orthodontics"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the word Orthodontics.

 1. 1. Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition : studies of treatment effects, stability and cost-effectiveness

  Author : Sofia Petrén; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthodontics; evidence-based orthodontics; early treatment; maxillary expansion; crossbite correction;

  Abstract : Enkelsidigt korsbett är en av de vanligaste bettavvikelserna i växel-bettet, dvs. i de åldrar då barnets tänder byts ut från mjölktänder till permanenta tänder. Korsbett innebär att överkäkens och un-derkäkens bredd inte passar ihop när man biter samman käkarna. READ MORE

 2. 2. Orthodontically induced root resorption: a clinical and radiographic survey

  Author : Dimitrios Makedonas; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthodontics; root resorption; prediction; CBCT; Angle Class I; fixed appliance; six month; risk factors;

  Abstract : In 2005 the Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU), in a systematic review, Malocclusions and Orthodontic Treatment in a Health Perspective, concluded that there were low or contradicted evidence for an association between orthodontic treatment and the risks for negative side effects. The aims of this study was to evaluate the perception of Greek and Swedish orthodontic practitioners view on orthodontically induced root resorption (OIRR), to investigate how root resorption is handled in a large orthodontic clinic and to prospectively study and correlate the prevalence and severity of root resorption seen after an initial treatment period and at the end of treatment, in a cohort of patients treated with fixed appliance. READ MORE

 3. 3. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment

  Author : Cecilia Abrahamsson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentofacial deformities; orthognathic treatment; orthognathic surgery; orthodontics; stomathognathic physiology; temporomandibular disorders; masticatory function;

  Abstract : Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. READ MORE

 4. 4. Fixed or removable appliance for early orthodontic treatment of functional anterior crossbite : evidence-based evaluations of success rate of interventions, treatment stability, cost-effectiveness and patients perceptions

  Author : Anna-Paulina Wiedel; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bettfel; Tandreglering; Ortodonti; Orthodontics; Malocclusion;

  Abstract : Anterior crossbite with functional shift also called pseudo Class III isa malocclusion in which the incisal edges of one or more maxillaryincisors occlude with the incisal edges of the mandibular incisorsin centric relationship: the mandible and mandibular incisors arethen guided anteriorly in central occlusion resulting in an anteriorcrossbite.Early correction, at the mixed dentition stage, is recommended,in order to avoid a compromising dentofacial condition whichcould result in the development of a true Class III malocclusionand temporomandibular symptoms. READ MORE

 5. 5. Malocclusions and quality of life : cross-sectional and longitudinal studies in children

  Author : Lillemor Dimberg; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bettfysiologi; Munhälsa; Malocclusion; Orthodontics; Corrective;

  Abstract : There are few longitudinal studies of the prevalence of malocclusionsand possible self-correction of malocclusions during the developmentof the dentition. Early intervention might be unnecessary if self-correction of the malocclusion occurs during the transition from theprimary to the permanent dentition. READ MORE