Search for dissertations about: "Outcome assessment"

Showing result 1 - 5 of 626 swedish dissertations containing the words Outcome assessment.

 1. 1. Outcome Assessment in Lumbar Spine Surgery

  University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

  Author : Gustavo Zanoli; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Spinal stenosis; Disc; Questionnaire; Outcome assessment; Lumbar spine; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; ortopedi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur man värderar resultat av kirurgisk behandling av ländryggens degenerativa åkommor är ett stort, komplext och delvis kontroversiellt ämne. Denna avhandling studerar resultatvärdering med olika metoder och instrument, huvudsakligen baserat på resultat från det nationella svenska ländryggskirurgiregistret. READ MORE

 2. 2. Upper extremity disability after stroke. Psychometric properties of outcome measures and perceived ability to perform daily hand activities

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Elisabeth Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of Daily Living; Association; Dexterity; Muscle strength; Outcome Assessment; Rehabilitation; Reproducibility of results; Self-report; Somatosensory disorders; Stroke; Touch perception; Upper extremity; Activities of Daily Living; Association; Dexterity; Muscle strength; Outcome assessment; Rehabilitation; Reproducibility of results; Self-report; Somatosensory disorders; Stroke; Touch perception; Upper extremity;

  Abstract : Disability of the upper extremity is common after stroke. To be able to evaluate recovery and effects of interventions there is a need for stable and precise outcome measures. In order to design and target efficient rehabilitation interventions it is important to know which factors that affect the ability to perform daily hand activities. READ MORE

 3. 3. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  University dissertation from Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Author : Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. READ MORE

 4. 4. The sensational hand. Clinical assessment after nerve repair

  University dissertation from Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Author : Birgitta Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; substitution of senses; artificial sensibility; reliability; validity; diagnose-specific; documentation; assessment; longitudinal; functional outcome; hand; sensibility; ulnar nerve; nerve repair; median nerve; brain plasticity; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nervskador i händer och armar utgör ett stort kliniskt problem, och resultatet efter en avskärningsskada är ofta nedslående, med dålig känsel, svaga muskler och ofta problem med köldöverkänslighet och smärta. Såväl skyddskänsel som funktionell känsel påverkas. READ MORE

 5. 5. Transcatheter Aortic Valve Implantation: Risk Assessment and Clinical Outcome

  University dissertation from Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Malin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words: Aortic stenosis; transcatheter aortic valve implantation; outcome; acute kidney injury;

  Abstract : Abstract Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has emerged as a treatment for patients with aortic stenosis (AS) and high surgical risk. To date, reports of short- and mid-term survival have been favourable. The aim of this thesis was to evaluate early safety, risk assessment and late survival following TAVI. READ MORE