Search for dissertations about: "PACAP"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the word PACAP.

 1. 1. PACAP in adult sensory neurons - implications in injury and pain

  University dissertation from Helen Jongsma Wallin, Physiological Sciences, BMC F10, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Helen Jongsma Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral nerve injury; PAC1; PACAP; neurotrophin; neuropeptide; inflammatory pain; inflammation; gracile nuclei; DRG; formalin test; neurofysiologi; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; trk;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöktes förekomsten och regleringen av neuropeptiden PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) i det sensoriska nervsystemet hos råtta och mus och hur de normala nivåerna av PACAP ändrades vid olika betingelser som t.ex. nervavskärning och lokal inflammation. READ MORE

 2. 2. PACAP and airway regulation with special reference to smooth muscle and neutrophils

  University dissertation from Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Author : Johan Kinhult; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Otorhinolaryngology; allergy; neutrophils; smooth muscle; PACAP; airway regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Andningsvägarna kan schematiskt uppdelas i en övre och nedre del där den övre består av näsa, bihålor, (mellanöra) och struphuvud och den nedre av luftstrupe, luftrör samt alveoler. Sjukdomar i andningsvägarna, såsom astma och olika allergiska tillstånd, är vanligt förekommande, men mekanismerna bakom deras uppkomst och utveckling är ofullständigt klarlagda. READ MORE

 3. 3. PACAP and orphanin FQ/nociceptin -Distribution, importance and regulation in sensory neurons and spinal cord

  University dissertation from Lina Pettersson, Physiological Sciences, Neuroendocrine Cell Biology, BMC F10, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Lina Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; trk; spinal cord; sensory neuron; rat; PAC1; PACAP; ORL1; OFQ N; neurotrophin; neuropeptide; nerve transection; nerve compression; inflammatory pain; BDNF; DRG;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Information om vår omvärld förmedlas med hjälp av elektriska och kemiska signaler i kroppens olika nervbanor till hjärnan där vi tolkar signalerna. Dessa s.k. READ MORE

 4. 4. The neuropeptides GRP and PACAP and the function of the endocrine pancreas - A study on receptor deficient mice

  University dissertation from Kristin Persson, Tullg 9, S-22354 Lund, Sweden

  Author : Kristin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; hypoglycemia; glucagon; insulin; islet of Langerhans; diabetes; PACAP; neuropeptides; GRP; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid diabetes råder en oförmåga att hålla nere blodsockret, i synnerhet efter en måltid. Under normala förhållanden orsakar en höjning av blodsockret att insulinfrisättningen stimuleras. Insulin ökar upptaget av glukos i vävnaderna i kroppen, vilket sänker blodsockret. READ MORE

 5. 5. Regulation of Islet Function by the Neuropeptide PACAP

  University dissertation from Kristin Persson, Tullg 9, S-22354 Lund, Sweden

  Author : Karin Filipsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; postprandial; calcium; sodium; cAMP; intracellular signaling; glucagon; insulin; Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide; PACAP receptors; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Omkring 2% av världens befolkning lider i dag av folksjukdomen diabetes och siffran ökar ständigt. Trots behandling får många diabetespatienter komplikationer av sin sjukdom, såsom fotsår, nedsatt syn, känselbortfall, njursvikt, kärlkramp och hjärtinfarkt. READ MORE