Search for dissertations about: "PCB"

Showing result 1 - 5 of 125 swedish dissertations containing the word PCB.

 1. 1. Developmental Neurotoxicity in Mice Neonatally Co-exposed to Environmental Agents PCB, PBDE, Methyl Mercury and Ionized Radiation - Interactions and Effects

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Celia Fischer; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : Biology; PCB; PBDE; MeHg; ionized radiation; neonatal; development; neurotoxicity; behavior; cholinergic system; Biologi;

  Abstract : This thesis investigates the neurotoxic effects in mice neonatally co-exposed to different toxic environmental agents during a defined critical period of the brains's rapid growth and development.Environmental toxic agents are incorporated in our environment. READ MORE

 2. 2. Human exposure to organohalogen compounds in the Faroe Islands

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för miljökemi

  Author : Britta Fängström; Stockholms universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PCB; PBDE; OH-PCB; human serum; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Abstract : The Faroe Islands in the North Atlantic are part of the sub-Arctic region, a remote region far from industrial activity. In spite of this remoteness, the Islands are not a sanctuary: exposures and effects of environmental pollutants mar its natural beauty and wildlife. READ MORE

 3. 3. Persistent organic pollutants in the atmosphere - spatial and temporal variations

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Cecilia Backe; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tropical and temperate regions; global transport; temperature; latitudinal fractionation; fugacity; soil organic matter; soil-air exchange; washout ratio; rain; precipitation; atmosphere; spatial and temporal variations; DDT; PCB; persistent organic pollutants; polychlorinated biphenyls; Environmental chemistry; Miljökemi; Ecology; Ekologi; Chemistry; Kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen bygger på en studie av halter av stabila organiska miljögifter (PCB) i luften, i nederbörd och i jord. Studien har utförts vid 11 provtagnings platser i Skåne. Vidare behandlas global transport av stabila miljögifter i avhandlingen.. READ MORE

 4. 4. Extraction of PCBs from Sediments: Towards Bioavailability Assessment Based on Supercritical Fluid Extraction

  University dissertation from Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Author : Tobias Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytisk kemi; Analytical chemistry; Bioavailability; PCB; SFE;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Beständiga organiska miljögifter, till exempel PCB (Polyklorerade bifenyler), har vållat stora miljöproblem i flera decennier. Dessa föroreningar är kemiskt och biologiskt sett väldigt stabila, vilket gör att de bryts ner mycket långsamt i miljön och alltså kan transporteras långväga med vindar och strömmar. READ MORE

 5. 5. Polybrominated diphenylethers in the environment - Local and long range transport

  University dissertation from Arnout ter Schure, Dept. of Ecology, Chemical Ecology and Ecotoxicology, Sölvegatan 37, 22362, Lund, Sweden

  Author : Arnout ter Schure; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Substance Flow Analysis; Spatial Variation; Sources; PCB; PBDE; Latitude; Global Fractionation; Frogs; Deposition; Atmosphere; Baltic Sea; Ekologi; Temperature; Washout ratio; Ecology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att kunna förstå och bedöma exponeringen av kemikalier i miljön, i det här fallet PolyBromeradeDiphenylEtrar (PBDEer), behövs kunskap om källor och flöden från teknosfären till ekosystemen. PBDEer är bromerade flamskyddsmedel som bl a sätts till olika plastmaterial i elektronikanvändning för att förhindra brand. READ MORE