Search for dissertations about: "PDE3B"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the word PDE3B.

 1. 1. Studies in beta cells and adipocytes in the context of obesity and T2D - focusing on PDE3B, OPN and SCFAs

  University dissertation from Insulin Signal Transduction

  Author : Emilia Heimann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; type 2 diabetes; islets of Langerhans; adipocytes; PDE3B; OPN; SCFAs;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Typ 2-diabetiker: söt som socker och rik på fett Det finns flera olika varianter av diabetes och den mest förekommande är typ 2-diabetes (T2D). T2D kallades förr i dagligt tal åldersdiabetes, men numera drabbas individer i alla åldrar. READ MORE

 2. 2. The Role of Phosphodiesterase 3B in the Regulation of Insulin Secretion

  University dissertation from Linda Härndahl, C11 BMC, SE-221 84 Lund

  Author : Linda Härndahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; secreting systems; Endocrinology; beta-cell; diabetes; islet; PDE3B; cAMP;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling och innehåller tre delarbeten. Delarbete I är publicerat, delarbete II är under revision inför publikation och delarbete III är i manuskriptform. READ MORE

 3. 3. Adipocyte phosphatases and the antilipolytic action of insulin

  University dissertation from Svante Resjö, BMC, C11, SE-221 84 LUND, SWEDEN

  Author : Svante Resjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein phosphorylation; protein purification; adipose tissue; PP2A; protein phosphatase; PDE3B; phosphodiesterase 3B; Insulin signalling; antilipolysis; Klinisk biologi; Clinical biology; PKB; protein kinase B;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Min forskning handlar om hur nedbrytningen av fett i fettceller regleras genom att fosfat tas av och sätts fast på olika proteiner inuti fettcellerna. För att man skall förstå hur fettnedbrytning hänger ihop med att fosfat reagerar med proteiner är det bra att veta något om hur fettcellernas ämnesomsättning regleras. READ MORE

 4. 4. The role of phosphodiesterase 3B in energy metabolism

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Emilia Zmuda-Trzebiatowska; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Physiology; Fysiologi; Medicin människa och djur ; glucose uptake; lipogenesis; adipocyte; Medicine human and vertebrates ; cAMP; PDE3B; insulin; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Energy metabolism at the level of any particular tissue is tightly regulated by hormones, neurotransmitters and cytokines in order to maintain overall energy homeostasis. Any dysfunctions in energy metabolism may lead to more or less severe consequences, with obesity and type 2 diabetes being the most prevalent ones. READ MORE

 5. 5. THE ROLE OF PHOSPHODIESTERASE 3B IN CAMP-MEDIATED REGULATION OF INSULIN SECRETION

  University dissertation from Medical Faculty, Lund University

  Author : Helena Jones; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cAMP; PDE3B; exocytosis; insulin; diabetes; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; diabetology; Endocrinology; secreting systems;

  Abstract : Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is characterized by various combinations of ?-cell failure and insulin resistance leading to hyperglycemia and glucose intolerance. In order to maintain glucose tolerance in the insulin resistance state, increased insulin secretion is a requirement and it is because of inadequate islet adaptation that glucose intolerance develops in T2DM. READ MORE